Training

Instructie video | IPCO Plug

Instructie video | IPCO Plug X4

Training IPCO Plug

Training

IPCO geeft technische trainingen voor het veilig installeren van IPCO Pluggen in het IPCO T-DOC (Training, Demonstratie en Opleiding Centrum). De trainingen kunnen ook plaatsvinden op locatie. Bekwame en gecertificeerde vakmensen verzorgen deze trainingen. Naast de technische vaardigheden worden de deelnemers ook getraind in het onderkennen, beoordelen en voorkomen van eventuele risico’s verbonden aan het werken aan warmtewisselaars

1. Theorie

 • Basisbegrippen IPCO Plug
 • Maatbepaling en herkenning informatie van de
  warmtewisselaar
 •  Opbouw en werking gereedschappen

2. Praktijk

 • Samenstelling gereedschappen
 • Hanteren van de verschillende onderdelen en de
  veiligheid van werken
 • Basis stappen van de voorbereidingen en de IPCO
  Plug installatie
 • Zelf aan de slag en aantonen praktische kennis

3. Examen

 • Een meerkeuze vraagstelling om opgedane kennis
  aan te tonen
 • Doorspreken examen en afronding

Contactform